Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Obavještenje: Objavljeni pozivi za predloge projekata u okviru Programa pravde

Obavještenje: Objavljeni pozivi za predloge projekata u okviru Programa pravde
Datum objave: 15.01.2019 12:07 | Autor: Lj.J

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo pravde obavještava zainteresovane subjekte da su u okviru Programa pravde Evropske komisije 15. januara 2019. godine objavljena četiri poziva za predloge projekata, na sljedeće teme: 

1. Podrška međunarodnim projektima za poboljšanje prava osumnjičenih ili optuženih lica za krivična djela, kao i prava žrtava krivičnih djela, sa rokom za prijavu do 15. maja 2019. godine;  

2. Podrška nacionalnim ili međunarodnim projekatima E-justice, sa rokom za prijavu do 13. juna 2019. godine;

3. Podrška nacionalnim i međunarodnim projektima za unapređenje pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, sa rokom za prijavu do 16. aprila 2019. godine;

4. Podrška transnacionalnim projektima o pravosudnoj obuci u oblasti građanskog prava, krivičnog prava ili temeljnih prava, sa rokom za prijavu do 16. aprila 2019. godine.

 

Podnosilac prijave i partneri moraju biti javni subjekti ili privatne organizacije, osnovane u jednoj od zemalja koje učestvuju u programu ili međunarodne organizacije. Privatne profitne organizacije mogu podnijeti prijave samo u partnerstvu sa javnim organima ili privatno - neprofitnim organizacijama. U okviru Programa pravde, subjekti povezani sa korisnikom i trećim stranama se ne smatraju učesnicima u projektu, osim ako su uključeni kao partneri u predlogu projekta.

Na poziv br. 3Podrška nacionalnim i međunarodnim projektima za unapređenje pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima” prijava mora biti podnesena od strane zvanično imenovanih članova EJN-a u građanskim i privrednim stvarima, ili od strane nacionalnih vlasti, sudova i profesionalnih udruženja koja predstavljaju zvanično imenovane članove EJN-a u građanskim i privrednim stvarima.


Više informacija o pozivima možete naći na zvaničnoj internet stranici Programa pravde: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-ag-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-AG-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc.

Kontakt osoba u Ministarstvu pravde za Program pravde je Valentina Marniković: valentina.marnikovic@mpa.gov.me.