Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu u vezi sa Javnim konkursom „Pravdom ka jednakosti“

Datum objave: 16.07.2018 11:08 | Autor: LJ.J.

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 I 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini objavljuje:

LISTU NVO KOJE NISU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU

u vezi sa Javnim konkursom „Pravdom ka jednakosti“

 

 1. NVO LGBT Forum Progres (Podgorica): „Promocija besplatne pravne pomoći LGBTIQ osobama“

-       prijava nije potpisana i ovjerena;

 

 1. NVO Građanska alijansa (Podgorica): „Do bolje primjene besplatne pravne pomoći“

-       prijava nije potpisana i ovjerena;

 

 1. NVO Roditelji (Podgorica): „Psihološka i pravna podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć“

-       prijava nije potpisana i ovjerena;

  

 1. NVO CEDEM (Podgorica): „Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa“

-       prijava nije potpisana i ovjerena;

 

 1. NVO Đakomo Adriatic (Bijelo Polje): „Pravedna jednakost – radijski serijal“

-       dostaviti dokaz o realizaciji projekta u 2017. godini u oblasti vladavine prava, koji je naveden u prijavi;

 

 1. NVO Identitet (Podgorica): „Jednaki u pravdi“

-    dostaviti CD,

-    prijava nije potpisana i ovjerena;

 

 1. NVO Centar za regionalni razvoj Rožaje: „Ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori“

       -    prijava nije potpisana i ovjerena;

       -    dostaviti dokaz o realizaciji projekta u 2017. godini u oblasti vladavine prava, koji je naveden u prijavi; 

 

 1. NVO Udruženje roditelja i djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica: “Uz bolje poznavanje pravne regulative do većeg stepena ostvarenja prava lica sa   invaliditetom i njihovih porodica“

       -    prijava nije potpisana i ovjerena;

 

 1. NVO Evropski omladinski centar Crne Gore (Bijelo Polje): „Jačanje sistema besplatne pravne pomoći u opštini Bijelo Polje“

       -   prijava nije potpisana i ovjerena;

 

 1. NVO Glas Plava (Plav): „Upoznajmo svoja prava“

       -   prijava nije potpisana i ovjerena;

       -  dostaviti dokaz o realizaciji projekta u 2017. godini u oblasti vladavine prava, koji je naveden u prijavi;


 1. NVO Udruženje državnih tužilaca Crne Gore (Podgorica): „Etički reflektori tužilaštva u nezavisnoj zoni pravde“

       -   prijava nije potpisana i ovjerena;

       -   izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja nije ovjerena;

 

 1. NVO Centar za ruralni razvoj Crne Gore (Podgorica): „Pravni savjetobus za crnogorska sela“

       -   prijava nije potpisana i ovjerena;

 

 1. NVO CEMI (Podgorica): „Reforma pravosuđa - nadogradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u cilju doprinosa integritetu pravosuđa“

       -   prijava nije potpisana i ovjerena; 

 

 1. NVO Udruženje Roma Crne Gore (Podgorica): „Pristup pravdi jednak za sve“

        -    dostaviti dokaz o realizaciji projekta u 2017. godini u oblasti vladavine prava, koji je naveden u prijavi;

 

 1. NVO Teuta (Plav): „Okrugli sto – pravdom ka jednakosti“:

        -      prijava nije potpisana i ovjerena,

        -     dostaviti dokaz o realizaciji projekta u 2017. godini u oblasti vladavine prava, koji je naveden u prijavi,

        -      dostaviti cjelovit Statut organizacije;


 1. NVO RTV Luna Global (Plav): „Info Tv kampanja – pravni informator“

        -      prijava nije potpisana i ovjerena,

        -     dostaviti dokaz o realizaciji projekta u 2017. godini u oblasti vladavine prava, koji je naveden u prijavi,

        -      dostaviti cjelovit Statut organizacije;

 

 1. NVO Naši dani (Plav): „Alternativa u sporu – besplatna pravna pomoć“

        -      prijava nije potpisana i ovjerena,

        -     dostaviti dokaz o realizaciji projekta u 2017. godini u oblasti vladavine prava, koji je naveden u prijavi,

        -      dostaviti cjelovit Statut organizacije;


 1. NVO Pčelarski centar (Plav): „Okrugli sto – obavijesti me“

        -      prijava nije potpisana i ovjerena,

        -      dostaviti cjelovit Statut organizacije,

  -     dostaviti dokaz o realizaciji projekta u 2017. godini u oblasti vladavine prava, koji je naveden u prijavi;

 

 1. NVO Lejdi Dajana (Plav): „Izrada i distribucija promo materijala – Press informer“

         -     prijava nije potpisana i ovjerena,

         -     dostaviti cjelovit Statut organizacije,

          -    dostaviti dokaz o realizaciji projekta u 2017. godini u oblasti vladavine prava, koji je naveden u prijavi.

 

Nevladine organizacije sa liste su dužne da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana od objavljivanja liste, zaključno sa 21.07.2018.godine. U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sledeću adresu:

Ministarstvo pravde,

ul. Vuka Karadžića br.3, 81 000 Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs broj: 01 – 112 – 5960 / 18 / 2

pod nazivom “Pravdom ka jednakosti” 

 

Broj:01 – 112 – 5960/18/3                                                                                                                                                                   

Podgorica, 16. jul 2018.godine                                                                                                                              

                                                                                             

predsjednica Komisije

Mirjana Vlahović Andrijašević