Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Građanskim zakonikom Crne Gore do veće zaštite prava građana i boljeg privrednog ambijenta

Građanskim zakonikom Crne Gore do veće zaštite prava građana i boljeg privrednog ambijenta
Datum objave: 07.03.2018 12:50 | Autor: Kabinet potpredsjednika Vlade

Ispis Štampaj stranicu Video Video


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću


Objedinjavanjem pravila i normi koje uređuju ugovorna, porodična, nasljedna i druga građanska prava, u okviru Građanskog zakonika, biće obezbijeđena veća pravna sigurnost crnogorskih građana i pouzdaniji pravni ambijent za ekonomski napredak društva, saopšteno je na konferenciji posvećenoj kodifikaciji crnogorskog građanskog prava danas u Podgorici.

Uoči obilježavanja 130 godina od donošenja prvog crnogorskog građanskog zakonika, Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru, pravnog velikana Valtazara Bogišića, Vlada Crne Gore formirala je tim istaknutih pravnih eksperata koji su, uz podršku AIRE Centra iz Londona i Britanske ambasade u Podgorici, angažovani na izradi Građanskog zakonika Crne Gore, kao sveobuhvatnog skupa pravnih normi i principa društvenog života, što nesumnjivo predstavlja najzahtjevniji pravnički posao od obnove državne nezavisnosti.

Otvarajući konferenciju, potpredsjednik Vlade Zoran Pažin naglasio je značaj kodifikacije građanskog prava za jačanje pravne sigurnosti kao preduslova za ostvarenje ideje vladavine prava. „Istorijski gledano, društveni kontekst onih država koje su težile da objedine svoje građansko pravo u građanski zakonik upućivao je na potrebu izgradnje i jačanja nacionalnog jedinstva, integriteta između države i društva, ali i ekonomske valorizacije društva i, s tim u vezi, jačanja pravne sigurnosti,“ saopštio je Potpredsjednik.

Najavio je da će Nacionalna komisija za kodifikaciju građanskog prava, sačinjena od eminentnih pravnih stručnjaka, raditi na pripremi ovog kapitalnog zakonskog teksta uz punu otvorenost za doprinos ukupne zainteresovane javnosti. „Svjesni značaja koji Građanski zakonik ima za savremenu Crnu Goru i za budućnost Crne Gore spremni smo da redovito na ovakvim skupovima preispitujemo svoje stavove, otvaramo se za javnost, sa pažnjom slušamo ono što su razmišljanja drugih i da težimo da kroz takav proces ostvarimo temeljne vrijednosti građanskog prava, da građansko-pravni sistem učinimo održivim i dugoročnim,“ rekao je potpredsjednik Pažin.

Dragan Vukčević, predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), domaćina današnje konferencije, naglasio je širi društveni značaj kodifikacije građanskog prava i izrazio spremnost Akademije da pruži svoj puni doprinos izradi kapitalnog djela pravne kulture Crne Gore, kakav je Građanski zakonik.

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori Alison Kemp izrazila je zadovoljstvo da je Velika Britanija u prilici da podrži sveobuhvatnu reformu crnogorskog građanskog prava, u cilju boljeg pristupa građana pravdi i smanjenja kompleksnosti propisa i pravne nesigurnosti za privrednike i investitore, kao i ograničavanja mogućnosti za korupciju. „Ovaj ambiciozni zakonodavni poduhvat je u saglasnosti sa ključnim prioritetima procesa evropskih integracija, naročito u okviru uslova za poglavlje 23 koji se odnose na jačanje vladavine prava i poštovanje temeljnih prava“, naglasila je ambasadorka.

Pozdravila je, takođe, transparentan i otvoren pristup Vlade u pripremi nacrta Građanskog zakonika, kroz učešće pravnih eksperata i šire zainteresovane javnosti, uz ocjenu će finalna verzija zakonskog teksta obezbijediti bolju zaštitu prava crnogorskih građana, ali i učiniti Crnu Goru konkurentnijom na evropskom nivou u oblasti biznisa i investicija.

Programska menadžerka AIRE Centra za zapadni Balkan Biljana Brejtvejt ukazala je, između ostalog, na značaj izrade koherentnog i predvidljivog skupa zakonskih pravila za strana ulaganja, zaštitu nezavisnosti i nepristrasnosti suda i modernizaciju pravnog sistema u skladu sa međunarodnim standardima.

Konferencija pod nazivom “Kodifikacija građanskog prava u Crnoj Gori – predstavljanje osnovnog koncepta i iskustava u regionu” organizovali su Ministarstvo pravde, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, AIRE Centar iz Londona i Britanska ambasada u Podgorici. 
  
  
KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE