Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

>

Saopštenje: Ministar pravde Zoran Pažin domaćin radnog doručka sa predstavnicima medija

Saopštenje: Ministar pravde Zoran Pažin domaćin radnog doručka sa predstavnicima medija
Datum objave: 26.12.2016 18:26 | Autor: Đ.P.

Ispis Štampaj stranicuS. Matić   S. Matić

Ministar pravde Zoran Pažin sa saradnicima, susreo se danas sa predstavnicima crnogorskih medija, sa ciljem predstavljanja rezultata Ministarstva pravde ostvarenih u 2016. godini.

Ovom prilikom ministar Pažin zahvalio se na doprinosu medija i kvalitetnoj saradnji sa Ministarstvom pravde, što je imalo za posljedicu prepoznatljivost ostvarenih rezultata Ministarstva pravde u crnogorskoj javnosti.

Ministar Pažin je istakao značaj svih aktivnosti koje je Ministarstvo pravde sprovelo u proteklom periodu. Uvažavajući složenost reformskih procesa u Crnoj Gori i značaj napora svih relevantnih institucija, posebno u oblasti vladavine prava, ministar Pažin naglasio je da su napori uloženi u prethodnom periodu rezultirali mjerljivim rezultatima, posebno na polju unapređenja normativno pravnog okvira. U tom smislu, istakao je potrebu kvalitetnog sprovođenja tih zakona, posebno u oblasti oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom.

Ministar Pažin predstavio je najznačajnije aktivnosti Ministarstva pravde realizovane tokom 2016. godine, među kojima je posebno istakao: pripremu i donošenje seta zakona i podzakonskih propisa i usvajanja pravne tekovine Evropske unije u cilju jačanja integriteta pravosuđa te samostalnosti i nezavisnosti sudstva i državnog tužilaštva. Značajno mjesto u okviru ovih aktivnosti predstavlja izgradnja savremenog i potrebama pravosuđa upodobljenog informacionog sistema, i u tom smislu usvajanje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020 i Akcionog plana za sprovođenje iste, koji mora odgovoriti svim prepoznatim potrebama, ali koji posjeduje i instrumente koji će omogućavati njegov dalji razvoj, u smislu nadogradnje postojećeg okvira i biti u skladu sa budućim potrebama korisnika.

U oblasti međunarodno pravne saradnje najvažnija aktivnost je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, čime se ostvaruju preduslovi da Crna Gora postane dio integrisanog pravosuđa Evropske Unije.

Osvrćući se na sistem izvršenja krivičih sankcija, ministar Pažin je predstavio rezultate Ministarstva pravde i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija na polju primjene standarda Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija u zakonodavstvu i praksi, kao i konkretne rezultate ostvarene u pogledu poboljšanja uslova u zatvorima, sa posebnim osvrtom na alternativnih sankcija, posebno kazne rada u javnom interesu. Posebna pažnja u narednom periodu biće posvećena jačanju Direkcije za uslovnu slobodu pri Ministarstvu pravde.

Predstavnici medija izrazili su interesovanje za brojne teme među kojima su: institut medijacije, efikasnost primjene sporazuma o priznanju krivice i za bezbjedonosni aspekt u Zatvoru za izvršenje krivičnih sankcija i na koji način bi isti mogao da se poboljša. Predstavnici medija su posebnu zainteresovanost pokazali prema novim izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, posebno u dijelu krivičnih djela koja se odnose na nasilje u porodici i seksualno zlostavljanje.

Ministar Pažin je sagovornicima predstavio prioritete u zakonodavnom, institucionalnom i administrativnom smislu, kojima će Ministarstvo pravde biti posvećeno i u predstojećem priodu.

Zajednički su konstatovani pomaci na polju otvorenosti institucija ka javnosti, ali i unapređenja kvaliteta medijskog izvještavanja. Sagovornici su se složili da je potrebno raditi na kulturi dijaloga radi daljeg unapređenja ambijenta u kojem se rezultati i događaji predstavljaju na profesionalan i objektivan način, uz zaštitu ljudskih sloboda i prava kao temeljnih vrijednosti demokratskog društva.