Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Poziv za postavljenje sudskih vještaka

Datum objave: 10.05.2019 13:18 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje

POZIV 

za postavljenje sudskih vještaka 

iz sljedećih oblasti vještačenja: 

- medicinske struke (sudske medicine, patološke, hirurške, neurološke, neuropsihijatrijske, endokrinološke, epidemološke, pulmološke, psihijatrijske, psihološke, otorinolaringološke, medicine rada, ginekološke,  opšte medicine, urološke, oftamološke, stomatološke, neurohirurške, traumatološke, ortopedske, pedijatrijske, estetske i rekonstruktivne, kardiovaskelarne, akušerske, internističke i dr.);

- građevinske struke (saobraćajni, konstruktivni, hidro, komunalno-urbanistički);

- arhitektonske struke (urbanizam, projektovanje, enterijer, eksterijer, pejzažna arhitektura);

- geografske stuke (prostorni planer);

- elektro struke (energetika, elektronika);

- mašinske struke (avio, željeznički i drumski saobraćaj, konstruktivni, proizvodno-procesni, šumarski, mehanizacija);

- tekstilne struke;          

- metalurško-rudarsko-geološke i seizmetičke struke;

- geodetske struke;

- poljoprivredne i šumarske struke;

- veterinarske struke;

- komercijalno-trgovačke struke;

- ekonomske struke;

- zaštite na radu i protivpožarne struke (eksplozije i pirotehnika);

- brodograđevinske, pomorsko saobraćajne i pomorsko-privredne struke;

- poštansko-telegrafske struke;

- grafološko-grafoskopske struke;

- arheološke struke;

- istorije umjetnosti;

- likovne i primijenjene umjetnosti;

- grafički dizajn (fotografija);

- toksikološke struke;

- kinološke struke;

- tehnološke struke;

- geometrijske struke;

- finansijske struke;

- informaciono-tehničke struke;

 - arhivističke struke;

 - balističke struke;

- forenzičke genetike;

- fizičko-hemijske struke;

- biološke struke;

- hemijske struke;

- hidroliške struke;

- daktiloskopske struke;

- ekološke struke i zaštitu životne sredine;

- trasologije;

- saobraćajne struke (drumski, avio, željeznički i pomorski saobraćaj);

- poštansko-telegrafske struke;

- iz oblasti autorskih prava;

- telekomunikacije;

- zanatske struke (zlatari, juveliri, kamenoresci i dr.);

- aktuarske struke; i

- za druge oblasti vještačenja. 

 

Kandidat koji se prijavljuje za prvo postavljenje za sudskog vještaka uz prijavu u kojoj se navodi ime, prezime, datum i mjesto rođenja, zvanje kandidata za vještaka, kao i podatke o radnom iskustvu i oblast vještačenja, dostavlja:  

· uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);

· uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

· uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;

· dokaz o visokom, odnosno srednjem obrazovanju, u skladu sa članom 6 stav 2 Zakona o sudskim vještacima i

· dokaz o radnom iskustvu, u skladu sa članom 6 stav 1 Zakona o sudskim vještacima.

Stručno znanje i praktična iskustva za određenu oblast vještačenja za lica koja se prvi put postavljaju za vještaka utvrdiće se provjerom, u skladu sa članom 13 Zakona. Troškove provjere snosi kandidat za vještaka.

Kandidat koji podnosi prijavu za ponovno postavljenje za sudskog vještaka uz prijavu u kojoj se navodi ime, prezime, datum i mjesto rođenja, zvanje kandidata za vještaka, podatke o radnom iskustvu i oblast vještačenja, dostavlja: 

· uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);

· uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

· uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;

· dokaz o visokom, odnosno srednjem obrazovanju, u skladu sa članom 6 stav 2 Zakona o sudskim vještacima,

· podatke o pravosudnim i drugim nadležnim organima pred kojima je vještačio, broj i oznaku predmeta i

· ovjerenu kopiju prethodnog rješenja o postavljenju za sudskog vještaka ili ovjerenu kopiju legitimacije sudskog vještaka.  

Kandidat podnosi prijavu za postavljanje za vještaka za određenu oblast vještačenja Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Tekst poziva je objavljen u današnjem broju dnevnog lista Pobjeda.

Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti  Ministarstvu pravde: tel. 020 407-519.

Napomena:  Kandidati koji su visoko ili srednje obrazovanje stekli u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.

 

Broj: 01-746- 5036/19

Podgorica, 10. maja 2019.godine