Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

MPA

Sudski vještaci

10.05.2017.

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za oblast ekonomsko-finansijske struke i oblast mašinstva i saobraćaja, za kandidate koji su se prvi put prijavili za postavljenje za sudske vještake

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za oblast ekonomsko finansijske struke i oblast mašinstva i saobraćaja, za kandidate koji su se prvi put prijavili za postavljenje za sudske vještake...

26.04.2017.

Spisak sudskih vještaka 26.04.2017.g.

Spisak sudskih vještaka - ažuriran 26.04.2017.godine...

26.04.2017.

Obavještenje o stručnoj provjeri za oblast ekonomsko-finansijske i mašinske struke za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske i mašinske struke...

22.02.2017.

Propisi koji uređuju oblast sudskih vještaka

Propisi koji uređuju oblast sudskih vještaka...

13.02.2017.

Poziv za postavljenje sudskih vještaka

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje poziv za postavljenje sudskih vještaka...