Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Sudski vještaci

14.05.2018.

Spisak sudskih vještaka - ažuriran 14.05.2018.g.

Spisak sudskih vještaka - ažuriran 14.05.2018.g...

09.05.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke

Ministarstvo pravde organizovaće provjeru stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke 30. maja 2018. godine sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja...

10.04.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast geodezije i za oblast mašinstva i saobraćaja

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast geodezije i za oblast mašinstva i saobraćaja. Ministarstvo pravde organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast geodezije i za oblast mašinstva i saobraćaja dana 23. aprila 2018. godine, sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja...

19.03.2018.

Poziv za postavljenje sudskih vještaka iz sljedećih oblasti vještačenja

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljuje:

05.03.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinarstva i arhitekture i za oblast hemije, zaštite prirode i zaštite na radu

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinarstva i arhitekture i za oblast hemije, zaštite prirode i zaštite na radu...

19.02.2018.

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za oblast vještačenja: medicine, farmacije, stomatologije i grafologije

Dana 19. februara sa početkom u u 10:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, pisani dio stručne provjere za oblast medicine, farmacije i stomatologije polažu kandidati...

12.02.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast grafologije

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast grafologije...

29.01.2018.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine, farmacije i stomatologije

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine, farmacije i stomatologije...

22.12.2017.

Obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o provjeri stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke...

27.11.2017.

Spisak kandidata koji polažu pismeni dio stručne provjere za vještake u novembru

Dana 29. novembra 2017. godine, sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, pisani dio stručne provjere polažu kandidati...