Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Pravosudni ispit

30.06.2020.

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje pravosudnog ispita u septembru/oktobru 2020. godine. Pravosudni ispit može da polaže lice koje ispunjava uslove...

25.06.2020.

OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA PRAVOSUDNOG ISPITA IZ KRIVIČNOG PRAVA - MAJSKI ROK 2020. GODINE -

Obavještavaju se kandidati koji su 12. juna 2020. godine polagali pisani dio pravosudnog ispita iz krivičnog prava, da će dešifrovanje pisanog dijela ispita iz krivičnog prava...

18.06.2020.

OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA PRAVOSUDNOG ISPITA IZ GRAĐANSKOG PRAVA

Obavještavaju se kandidati koji su 15. juna 2020. godine polagali pisani dio pravosudnog ispita iz građanskog prava, da će se dešifrovanje pisanog dijela ispita iz građanskog prava održati u petak 19. juna 2020. godine, sa početkom u 14 časova...

29.05.2020.

Obavještenje o vremenu i mjestu polaganja pravosudnog ispita - majski rok 2020. godine

Obavještavaju se kandidati kojima je rješenjem ministra pravde odobreno polaganje pravosudnog ispita u majskom ispitnom roku, da je polaganje pisanog dijela pravosudnog ispita zakazano za 12. i 15. jun 2020. godine, sa početkom ...

08.05.2020.

Obavještenje o odlaganju pravosudnog ispita - majski rok

Obavještavaju se kandidati kojima je rješenjem ministra pravde odobreno polaganje pravosudnog ispita u majskom ispitnom roku, da se, obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, kao i naredbe, mjere i preporuke...

25.02.2020.

O B A V J E Š T E NJ E O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje pravosudnog ispita u maju 2020. godine. Pravosudni ispit može da polaže lice koje ispunjava...

13.02.2020.

OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA PRAVOSUDNOG ISPITA - JANUARSKI ROK 2020. GODINE -

Obavještavaju se kandidati koji su polagali pisani dio pravosudnog ispita 31. januara i 10. februara 2020. godine, da će dešifrovanje pisanog dijela ispita održati u sljedećim terminima...

21.01.2020.

Obavještenje o vremenu i mjestu polaganja pravosudnog ispita - januarski rok 2020. godine

Obavještavaju se kandidati koji polažu pravosudni ispit u januarskom ispitnom roku da je polaganje pisanog dijela pravosudnog ispita zakazano za...

20.11.2019.

Obavještenje o dešifrovanju pisanog dijela pravosudnog ispita - novembarski rok 2019. godine

Obavještavaju se kandidati koji su polagali pisani dio pravosudnog ispita 8. i 18. novembra 2019. godine, da će dešifrovanje pisanog dijela ispita održati u...

06.11.2019.

OBAVJEŠTENJE O PROMJENI TERMINA POLAGANJA PISANOG DIJELA PRAVOSUDNOG ISPITA IZ KRIVIČNOG PRAVA - NOVEMBARSKI ROK 2019. GODINE

Obavještavaju se kandidati koji polažu pisani dio pravosudnog ispita u novembarskom roku, da će se pisani dio ispita iz krivičnog prava, umjesto 7. novembra kako je prvobitno bilo određeno, zbog zauzetosti sale, održati u...