Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Informacija o osnovu i načinu podnošenja pritužbi i predstavki građana pravosudnoj inspekciji Ministarstva pravde na poslove sudske i tužilačke uprave

Datum objave: 15.03.2018 09:15 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo pravde preko pravosudnog inspektora vrši inspekcijski nadzor u sudovima i državnim tužilaštvima u skladu sa Zakonom o sudovima („Sl. list CG“ br. 11/15 i 42/15) i Zakonom o državnom tužilaštvu („Sl.list CG br. 11/15 i 42/15) i to nad poslovima sudske i tužilačke uprave što je posebno definisano Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva.

Sudska i tužilačka uprava se naročito odnosi na:

-  slučajnu dodjelu predmeta,

-  rad pisarnice i arhive,

- vođenje propisanih službenih evidencija, kao i druge poslove vezane za pravilan rad i poslovanje sudske uprave.

Osim redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora Ministarstvo vrši inspekcijski nadzor povodom pritužbi i predstavki građana i građanki koje se odnose na poslove sudske i tužilačke uprave.

Svaki građanin i građanka nezadovoljan radom pravosudnih organa može pismeno podnijeti pritužbu ili predstavku Ministarstvu pravde, ili tražiti prijem u Direkciji za nadzor kod pravosudnih inspektora.

     

            Kontakt: 

- Branko Cimbaljević – načelnik Direkcije za nadzor (pravosudni inspektor)

tel. 020/407-517

email: branko.cimbaljevic@mpa.gov.me

 

- Đorđije Bošnjak – pravosudni inspektor

tel. 020/407-517

email: djordjije.bosnjak@mpa.gov.me