Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

MPA

Pravosudni, strucni i ispit za stecajne upravnike

17.02.2017.

Spisak kandidata koji polažu pravosudni ispit 21. i 22. februara 2017. godine

Spisak kandidata koji polažu pravosudni ispit 21. i 22. februara 2017. godine, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića broj 2, Podgorica sa početkom u 8h...

13.02.2017.

Javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2017. godinu

Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2017. godinu...

31.01.2017.

Obavještenje o polaganju pravosudnog ispita

Odredbom člana 53 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16) propisano je da kandidati kojima je rješenjem odobreno polaganje pravosudnog ispita u skladu sa članom 3 Zakona o pravosudnom ispitu („Službeni list RCG“, broj 52/04) mogu polagati pravosudni ispit po odredbama tog zakona do 1. marta 2017. godine, pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita obrazovanoj u skladu sa tim zakonom...

09.10.2014.

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 08 i 09 Decembra 2014. godine

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 08 i 09 Decembra 2014. godine...

04.07.2014.

Obavještenje

Povodom nastupajućeg državnog praznika, a u vezi zakazanih termina za polaganje stručnog ispita za dan 14 i 15 jul, pomjera se polaganje za 16 i 17 jul. 2014. Godine...

09.06.2014.

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 01 i 02 Decembra 2014. godine

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 01 i 02 Decembra 2014. godine...

08.05.2014.

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 24 i 25 Novembra 2014. godine

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 24 i 25 Novembra 2014. godine...

08.05.2014.

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 17 i 18 Novembra 2014. godine

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 17 i 18 Novembra 2014. godine...

04.04.2014.

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 27 i 28 Oktobra 2014. godine

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 27 i 28 Oktobra 2014. godine...

04.04.2014.

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 20 i 21 Oktobra 2014. godine

Spisak kandidata sa Visokom i Višom stručnom spremom koji polažu stručni ispit za rad u državnim organima 20 i 21 Oktobra 2014. godine...