Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Notarski ispit

26.09.2019.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterecenja sudova od ove vrste predmeta januar 2018 decembar 2018

Srednjoročnim planom racionalizacije pravosudne mreže (2017-2019), kao aktivnost koju je potrebno sprovoditi kontinuirano, predviđena je izrada godišnje analize rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenja sudova od ove vrste predmeta, što je uspostavljeno kao model koji će omogućiti...

18.07.2019.

KONKURS ZA IMENOVANJE NOTARA

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde raspisuje:...

22.03.2019.

Analiza nadzora notara u 2018. godini (20.03.)

Akcionim planom za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2014 - 2018 (za period 2017 - 2018. godina), bila je predviđena izrada godišnje Analize nadzora rada notara, koja je sačinjena u 2018. godini i objavljena na sajtu Ministarstva pravde. Imajući u vidu da je...

06.03.2019.

Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova notara i Notarske komore u 2019. godini

Na osnovu člana 124 Zakona o notarima (''Službeni list RCG'', broj 68/05)...

22.01.2019.

P O Z I V ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i „Službeni list CG“, br. 49/08,55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde objavljuje...

21.01.2019.

K O N K U R S ZA IMENOVANJE NOTARA

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima (,,Službeni list RCG”, broj 68/05 i ,,Službeni list CG”, br. 49/08, 55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde raspisuje:...

04.09.2018.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenje sudova od ove vrste predmeta (maj 2016-decembar 2017)

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenje sudova od ove vrste predmeta (maj 2016-decembar 2017)...

18.05.2018.

Zbirni izvještaj o radu notara za 2017. godinu

Zbirni izvještaj o radu notara za 2017. godinu...

21.02.2018.

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita u martu 2018.godine

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima (,,Službeni list RCG'', broj 68/05 i ,,Službeni list CG'', broj 49/08 i 56/16), Ministarstvo pravde, objavljuje poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita...

28.11.2016.

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i „Službeni list CG“, broj 49/08 i 56/16), Ministarstvo pravde objavljuje poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita...