Мања слова Већа слова РСС

Директорати у Министарству

 
 
 
 

Љ.Ј.

МПА

 

Нотарски испит

16.02.2010.

НАПОМЕНА

Кандидати који су поднијели захтјев за полагање нотарског испита на основу Позива за подношење захтјева објављеног у дневним новинама од 3. јуна. 2009. године, а нијесу приступили испиту у новембру мјесецу,а имају намјеру да полажу у априлском року, требају да поднесу само захтјев за полагање нотарског испита за априлски рок, обзиром да се њихова документација налази код овог министарства.

10.02.2010.

П О З И В ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НОТАРСКОГ ИСПИТА

На основу члана 132 Закона о нотарима (Службени лист РЦГ, број 68/2005 и Службени лист ЦГ, број 49/2008), Министарство правде, објављује
П О З И В
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НОТАРСКОГ ИСПИТА
Министарство правде Црне Горе организоваће полагање нотарског испита у априлу мјесецу 2010. године.

На основу члана 129 Закона о нотарима, нотарски испит може да полаже лице које је дипломирани правник са положеним правосудним испитом, које има најмање пет година радног искуства као дипломирани правник, од чега најмање три године радног искуства након положеног правосудног испита
Доwнлоад

02.11.2009.

Запис о тестаменту

ЗАПИС О ТЕСТАМЕНТУ
Ја (лично име нотара, његово сједиште), који поступам у својству нотара , саставио/ла сам темељем чланка 52. Закона о нотарима и чланка 69. Закона о наслеђивању те одредаба Закона о ванпарничном поступку слиједећи запис о тестаменту

28.10.2009.

Солемнизација - примјер

(Штамбиљ нотара)
УЗЗ-___/0___-1

ЗАПИС О ПОТВРДИ ПРИВАТНЕ ИСПРАВЕ
Ја (лично име нотара, његово сједиште), који поступам у својству нотара , потврђујем да су ми странке:
Доwнлоад

28.10.2009.

Потврда Нотара о исплатама новца из депозита - примјер

(Штамбиљ нотара)
УЗЗ-___/0___-3

ДК-__/___

Ја, XY (лично име нотара, његово сједиште), који поступам у својству нотара , саставио/ла сам темељем чланка 67. Закона о нотарима слиједећу:-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОТВРДУ О ИСПЛАТАМА ИЗ ДЕПОЗИТА
БРОЈ ДЕПОЗИТНЕ КЊИГЕ ДК _____/09

28.10.2009.

Потврда Нотара о депозиту новца - примјер

(Штамбиљ нотара)
УЗЗ-___/0___-2

ДК-__/___

Ја, XY (лично име нотара, његово сједиште), који поступам у својству нотара , саставио/ла сам темељем чланка 67. и 68. Закона о нотарима слиједећу:------------------
ПОТВРДУ О ДЕПОЗИТУ
БРОЈ ДЕПОЗИТНЕ КЊИГЕ ДК _____/09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потврђује се да је дана 27.7.2009. (двадесет седмог јула двијехиљадедевете) године у депозит на нотарски рачун за странке број 8880000-130008888 отворен код БАНКЕ д.д., примљен новац - 38.000,00 ЕУР (тридесет осам хиљада еура) и то уплатом коју је извршио г

28.10.2009.

Уговор о продаји са одгођеним плаћањем цијене која се финансира из кредита - примјер

Уговор о продаји са одгођеним плаћањем цијене која се финансира из кредита.
Ц Р Н А Г О Р А
НОТАР
ЗЛАТАН ЗЛАТИЋ
ПОДГОРИЦА
УЛ.Обала бр.1

УЗЗ БР.15/2009

Дана 14.10.2009.г.(четрнаестог десетог двијехиљадедевете године) у 11,15 сати (једанаест сати и петнаест минута), предамном доле потписаним нотаром Златаном Златићем са службеним сједиштем у Подгорици, ул.Обала бр

28.10.2009.

Уговор о поклону некретнине са теретом или налогом -примјер

Примјер: Уговор о поклону некретнине са теретом или налогом
Ц Р Н А Г О Р А
НОТАР
ЗЛАТАН ЗЛАТИЋ
ПОДГОРИЦА
УЛ.Обала бр.1

УЗЗ БР.15/2009

Дана 14.10.2009.г.(словима:четрнаестогоктобрадвијехиљадедеветегодине) у 11,15 х (словима:једанестчасоваипетнаестминута), предамном доле потписаним нотаром Златаном Златићем са службеним сједиштем у Подгорици, ул.Обала бр

22.07.2009.

УГОВОР о продаји

УГОВОР о продаји
Дана _______2009.године у 11,15 часова преда мном доље потписаним нотаром _______ са службеним сједиштем у ____________Доwнлоад

26.06.2009.

ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања нотарског испита


На основу члана 134 Закона о нотарима ("Службени лист РЦГ", број 68/05 и "Службени лист ЦГ", број 49/08), Министарство правде доноси

ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА НОТАРСКОГ ИСПИТА
Предмет

Члан 1
Овим правилником уређује се програм и начин полагања нотарског испита (у даљем тексту: испит), као и друга питања од значаја за полагање испита.
Доwнлоад