Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Notarski ispit

22.03.2019.

Analiza nadzora notara u 2018. godini (20.03.)

Akcionim planom za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2014 - 2018 (za period 2017 - 2018. godina), bila je predviđena izrada godišnje Analize nadzora rada notara, koja je sačinjena u 2018. godini i objavljena na sajtu Ministarstva pravde. Imajući u vidu da je...

06.03.2019.

Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova notara i Notarske komore u 2019. godini

Na osnovu člana 124 Zakona o notarima (''Službeni list RCG'', broj 68/05)...

22.01.2019.

P O Z I V ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i „Službeni list CG“, br. 49/08,55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde objavljuje...

21.01.2019.

K O N K U R S ZA IMENOVANJE NOTARA

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima (,,Službeni list RCG”, broj 68/05 i ,,Službeni list CG”, br. 49/08, 55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde raspisuje:...

04.09.2018.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenje sudova od ove vrste predmeta (maj 2016-decembar 2017)

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenje sudova od ove vrste predmeta (maj 2016-decembar 2017)...

18.05.2018.

Zbirni izvještaj o radu notara za 2017. godinu

Zbirni izvještaj o radu notara za 2017. godinu...

21.02.2018.

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita u martu 2018.godine

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima (,,Službeni list RCG'', broj 68/05 i ,,Službeni list CG'', broj 49/08 i 56/16), Ministarstvo pravde, objavljuje poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita...

28.11.2016.

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i „Službeni list CG“, broj 49/08 i 56/16), Ministarstvo pravde objavljuje poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita...

16.02.2010.

NAPOMENA

Kandidati koji su podnijeli zahtjev za polaganje notarskog ispita na osnovu Poziva za podnošenje zahtjeva objavljenog u dnevnim novinama od 3. juna. 2009. godine, a nijesu pristupili ispitu u novembru mjesecu,a imaju namjeru da polažu u aprilskom roku, trebaju da podnesu samo zahtjev za polaganje notarskog ispita za aprilski rok, obzirom da se njihova dokumentacija nalazi kod ovog ministarstva.

10.02.2010.

P O Z I V ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima (Službeni list RCG, broj 68/2005 i Službeni list CG, broj 49/2008), Ministarstvo pravde, objavljujeP O Z I V
ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Ministarstvo pravde Crne Gore organizovaće polaganje notarskog ispita u aprilu mjesecu 2010. godine.

Na osnovu člana 129 Zakona o notarima, notarski ispit može da polaže lice koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva kao diplomirani pravnik, od čega najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita
Download