Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

>

Obavještenje o polaganju ispita za pripravnike u aprilu i oktobru 2019. godine

Datum objave: 16.01.2019 12:21 | Autor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 7 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU ISPITA ZA PRIPRAVNIKE 

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike u aprilu i oktobru 2019. godine.

Ispit za pripravnike može polagati lice koje je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, a javni oglas za polaganje ispita za pripravnike Ministarstvo pravde objaviće na svojoj internet stranici 30 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Ispit za pripravnike polaže se u skladu sa Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu i načinu  polaganja ispita za pripravnike  u sudovima i Državnom tužilaštvu.

           

              Broj: 03-136-381/19

Podgorica, 16. januar 2019. godine