Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Ispit za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu

12.09.2019.

Javni oglas za polaganje ispita za pripravnike - oktobar 2019.g.

Na osnovu člana 9 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje javni oglas za polaganje ispita za pripravnike...

19.06.2019.

Obavještenje o preuzimanju uvjerenja o položenom ispitu za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu

Obavještavaju se kandidati, koji su polagali ispit za pripravnike u ispitnom roku od 16. maja 2019. godine, da uvjerenja o položenom ispitu za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu mogu preuzimati radnim danima počev od četvrtka 20. juna 2019. godine u periodu 08h-11h i 12h-15h u prostorijama Ministarstva pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3 (kancelarija broj 27 II sprat)...

05.06.2019.

Obavještenje o dešifrovanju testova sa ispita za pripravnike (ispitni rok od 16. maj 2019.g.)

Obavještavaju se kandidati da će se dešifrovanje pisanih testova sa polaganja ispita za pripravnike za ispitni rok od 16. maja 2019.godine, izvršiti u srijedu 12. juna 2019. godine u prostorijama Vrhovnog suda Crne Gore, na adresi Njegoševa br. 10 Podgorica, sa početkom u 09h...

09.05.2019.

Obavještenje o mjestu i vremenu polaganja ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu - maj 2019.g.

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu dana 16. maja 2019. godine...

09.05.2019.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavanju uslove za polaganje ispita za pripravnike - maj 2019.g.

Na osnovu člana 10 stav 3 i 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje listu prijavljenih kandidata koji ispunjavanju uslove za polaganje ispita za pripravnike...

15.04.2019.

Javni oglas za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu - maj 2019.g.

Na osnovu člana 9 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje javni oglas za polaganje ispita za pripravnike...

03.04.2019.

Lista ispitivača nakon drugog javnog poziva za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu

Lista ispitivača nakon drugog javnog poziva za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu...

13.03.2019.

Javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu

Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu...

08.02.2019.

Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2019. godinu

Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2019. godinu...

16.01.2019.

Obavještenje o polaganju ispita za pripravnike u aprilu i oktobru 2019. godine

Na osnovu člana 7 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o polaganju ispita za pripravnike...