Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Ispit za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu

12.10.2018.

Obavještenje o mjestu i vremenu polaganja ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu dana 18. oktobra 2018. godine...

12.10.2018.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita za pripravnike

Na osnovu člana 10 stav 3 i 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje listu prijavljenih kandidata koji ispunjavanju uslove za polaganje ispita za pripravnike...

14.09.2018.

Javni oglas za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu - oktobarski ispitni rok

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike dana 18. oktobra 2018. godine u 9h. Shodno članu 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, ispit za pripravnika može da polaže lice koje je koje je završilo četvrogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja...

17.05.2018.

Obavještenje o dešifrovanju pisanih testova sa polaganja ispita za pripravnike

Obavještavaju se kandidati da će se dešifrovanje pisanih testova sa polaganja ispita za pripravnike za ispitni rok od 18. aprila 2018.godine, izvršiti u petak 25. maja 2018. godine u prostorijama Vrhovnog suda Crne Gore, na adresi Njegoševa br. 10 Podgorica, sa početkom u 10h...

12.04.2018.

Obavještenje o mjestu polaganja ispita za pripravnike

Obavještavaju se kandidati da će se ispit za pripravnike zakazan za 18. april 2018. godine u 9h, održati u staroj zgradi Vlade Crne Gore, Ul. Jovana Tomaševića br. 2...

12.04.2018.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita za pripravnike

Na osnovu člana 10 stav 3 i 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje....

19.03.2018.

Javni oglas za polaganje ispita za pripravnike

Na osnovu člana 9 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje...

19.03.2018.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za pripravnike u sudovima i državnom tužilaštvu

Na osnovu člana 12 stav 6 i člana 16 stav 2 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde donijelo je...

26.02.2018.

Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2018. godinu

Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2018. godinu...

01.02.2018.

Obavještenje o polaganju ispita za pripravnike - april i oktobar 2018.g.

Na osnovu člana 7 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o polaganju ispita za pripravnike...