Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

MPA

Ispit za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu

19.05.2017.

Javni oglas za polaganje ispita za pripravnike

Na osnovu člana 9 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje javni oglas za polaganje ispita za pripravnike...

09.05.2017.

Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2017. godinu.

Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2017. godinu...

21.03.2017.

Obavještenje o polaganju ispita za pripravnike

Na osnovu člana 7 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o polaganju ispita za pripravnike...

20.03.2017.

Propisi koji uređuju ovu oblast

Propisi koji uređuju ovu oblast...

13.02.2017.

Javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2017. godinu

Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2017. godinu...