Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Ispit za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu

13.03.2019.

Javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu

Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu...

08.02.2019.

Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2019. godinu

Lista ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu za 2019. godinu...

16.01.2019.

Obavještenje o polaganju ispita za pripravnike u aprilu i oktobru 2019. godine

Na osnovu člana 7 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje obavještenje o polaganju ispita za pripravnike...

16.01.2019.

Javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu

Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2019. godinu...

12.12.2018.

Obavještenje o preuzimanju uvjerenja o položenom ispitu za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu

Obavještavaju se kandidati, koji su polagali ispit za pripravnike u ispitnom roku od 18. oktobra 2018. godine, da uvjerenja o položenom ispitu za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu mogu preuzimati radnim danima počev od petka 14. decembra 2018. godine u periodu 08h-11h i 12h-15h u prostorijama Ministarstva pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3 (kancelarija broj 26 II sprat)...

29.11.2018.

Obavještenje o dešifrovanju testova sa ispita za pripravnike (ispitni rok od 18. oktobra 2018.g.)

Obavještavaju se kandidati da će se dešifrovanje pisanih testova sa polaganja ispita za pripravnike za ispitni rok od 18. oktobra 2018. godine, izvršiti u petak 7. decembra 2018. godine u amfiteatru 1 Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Ul. 13. jula br. 2 na prvom spratu sa početkom u 8h...

12.10.2018.

Obavještenje o mjestu i vremenu polaganja ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu dana 18. oktobra 2018. godine...

12.10.2018.

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita za pripravnike

Na osnovu člana 10 stav 3 i 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje listu prijavljenih kandidata koji ispunjavanju uslove za polaganje ispita za pripravnike...

14.09.2018.

Javni oglas za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu - oktobarski ispitni rok

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike dana 18. oktobra 2018. godine u 9h. Shodno članu 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, ispit za pripravnika može da polaže lice koje je koje je završilo četvrogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja...

17.05.2018.

Obavještenje o dešifrovanju pisanih testova sa polaganja ispita za pripravnike

Obavještavaju se kandidati da će se dešifrovanje pisanih testova sa polaganja ispita za pripravnike za ispitni rok od 18. aprila 2018.godine, izvršiti u petak 25. maja 2018. godine u prostorijama Vrhovnog suda Crne Gore, na adresi Njegoševa br. 10 Podgorica, sa početkom u 10h...