Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor

22.03.2019.

Analiza nadzora notara u 2018. godini (20.03.)

Akcionim planom za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2014 - 2018 (za period 2017 - 2018. godina), bila je predviđena izrada godišnje Analize nadzora rada notara, koja je sačinjena u 2018. godini i objavljena na sajtu Ministarstva pravde. Imajući u vidu da je...

22.03.2019.

Analiza nadzora rada javnih izvrsitelja u 2018. godini (20.03)

Programom rada Ministarstva pravde za 2019. godinu u I kvartalu planirana je izrada godišnje Analize nadzora rada javih izvršitelja. Iako izrada ove analize nije predviđena ni jednim strateškim dokumentom, ocijenjeno je neophodnim kontinurano praćenje rada javnih izvršitelja kroz redovno godišnje analiziranje izvršenih nadzora, radi praćenja i cjelovitog sagledavanja zakonitosti u radu javnih izvršitelja i Komore javnih...

28.09.2018.

Izvještaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu (jul 2017 - jul 2018. godine)

Izvještaj o primjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu (jul 2017 - jul 2018. godine)...

04.09.2018.

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenje sudova od ove vrste predmeta (maj 2016-decembar 2017)

Analiza rada notara u ostavinskim predmetima i rasterećenje sudova od ove vrste predmeta (maj 2016-decembar 2017)...

30.03.2018.

Analiza nadzora rada notara u 2017.godini

Analiza nadzora rada notara u 2017.godini...

16.03.2018.

Javni poziv za javnu raspravu za nacrt zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa

MINISTARSTVO PRAVDE daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA i upućuje JAVNI POZIV Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim...

22.12.2017.

Analiza primjene Zakona o parničnom postupku, decembar 2017.g.

Analiza primjene Zakona o parničnom postupku,decembar 2017.godine