Manja slova Veća slova RSS



Direktorati u Ministarstvu

MPA

Saradnja sa NVO

01.03.2017.

Javni poziv nevladinim ogranizacijama

Na osnovu člana 2 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama...

15.09.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu...

18.03.2016.

Obavještenje

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo pravde objavilo 07.03.2016. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana radne grupe za izradu izradu teksta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, nije bilo predloženih predstavnika nevladinih organizacija za člana radne grupe...

16.03.2016.

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji je predložen za člana Radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnom stečaju potrošača

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG", broj 7/12) ministar pravde donosi ODLUKU...

16.03.2016.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za članove radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnom stečaju potrošača, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje LISTU KANDIDATA...

07.03.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

02.03.2016.

Javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnom stečaju potrošača

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje JAVNI POZIV...

23.02.2016.

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji je predložen za člana Radne grupe za izradu Strategije upravljanja i razvoja ljudskih resursa u pravosudnim institucijama 2016-2018. godine.

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji je predložen za člana Radne grupe za izradu Strategije upravljanja i razvoja ljudskih resursa u pravosudnim institucijama 2016-2018. godine...

19.02.2016.

Lista kandidata NVO za izradu Strategije upravljanja i razvoja ljudskih resursa u pravosudnim institucijama 2016-2018. godine

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje...

19.02.2016.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za članove radne grupe za izradu Nacrta zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje...