Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Saradnja sa NVO

19.12.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u CG u 2018. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u CG u 2018. godini Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u CG u 2018. godini...

19.12.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti unaprjeđenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti unaprjeđenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti unaprjeđenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini...

13.12.2018.

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2019-2020. godine)

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2019-2020. godine)...

26.11.2018.

Lista kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2019-2020. godine)

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2019-2020. godine)...

21.11.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje...

08.11.2018.

Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u postupak pripreme nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o vanparničnom postupku

Na osnovu člana 10 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje...

08.11.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona vanparničnom postupku

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18), Ministarstvo pravde – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor upućuje...

06.11.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2019-2020. godine)

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2019-2020. godine)...

25.10.2018.

Konsultativni sastanak sa nevladinim organizacijama radi finalizovanja sektorskih analiza Ministarstva pravde za 2019. godinu

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni List Crne Gore“, broj 41/18)...

15.10.2018.

Obavještenje u vezi sa javnim pozivima NVO za predlaganje člana radnog tijela za izradu teksta Nacrta Strategije refome pravosuđa 2019-2022

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 20. septembra 2018. godine, uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radnog tijela za izradu teksta Nacrta Strategije reforme pravosuđa 2019-2022...