Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Saradnja sa NVO

12.09.2017.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju finalizovanja sektorskih analiza Ministarstva pravde

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, br 7/12). Ministarstvo pravde raspisuje:...

04.08.2017.

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG", broj 7/12) ministar pravde donosi odluku o izboru kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu...

03.08.2017.

Lista kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu...

24.07.2017.

Javni poziv za člana radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za člana radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu...

24.07.2017.

Javni poziv za člana radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbijednosti

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za člana radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbijednosti...

09.06.2017.

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za članove Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za članove Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)...

09.06.2017.

Lista kandidata NVO za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO koji su predloženi za članove radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine), sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile...

30.05.2017.

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)...

26.05.2017.

Odluka o izboru kandidata NVO koji će biti predložen Vladi CG za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana

Odluka o izboru kandidata NVO koji će biti predložen Vladi CG za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana...

19.05.2017.

Lista kandidata NVO za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana...