Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Saradnja sa NVO

02.04.2019.

Lista kandidata NVO za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018), a u vezi sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata koji su predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava...

11.03.2019.

Dostavljanje javnim obavještavanjem rješenja Ministarstva pravde NVO "Montenegro Herc"

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini, postupajući u vezi sa Javnim konkursom „Partnerstvom ka reintegraciji“, podnosiocu prijave projekta/programa „OKRUGLI STO: ALTERNATIVNE SANKCIJE – DRUŠTVENO KORISTAN RAD“ NVO „Montenegro Herc“, na osnovu člana 87 a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) vrši dostavljanje javnim obavještenjem...

11.03.2019.

Dostavljanje javnim obavještavanjem Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa NVO "Montenegro Herc"

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini, postupajući u vezi sa Javnim konkursom „Partnerstvom ka reintegraciji“, podnosiocu prijave projekta/programa „OKRUGLI STO: ALTERNATIVNE SANKCIJE – DRUŠTVENO KORISTAN RAD“ NVO „Montenegro Herc“, na osnovu člana 87 a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) vrši dostavljanje javnim obavještenjem...

07.03.2019.

Obavještenje u vezi sa Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radnog tijela za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama o dopunama Zakona o upravnom sporu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde je, 22. februara 2019. godine, uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radnog tijela za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama o dopunama Zakona o upravnom sporu...

22.02.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu...

20.02.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018) a u vezi sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv...

18.02.2019.

Podaci o projektima i programima NVO prijavljenim na javnim konkursima u 2018. godini

Podaci o projektima i programima NVO prijavljenim na javnim konkursima u 2018. godini...

19.12.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u CG u 2018. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u CG u 2018. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u CG u 2018. godini...

19.12.2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti unaprjeđenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti unaprjeđenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti unaprjeđenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018. godini...

13.12.2018.

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2019-2020. godine)

Odluka o izboru kandidata NVO za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2019-2020. godine)...