Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

MPA

Saradnja sa NVO

09.06.2017.

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za članove Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za članove Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)...

09.06.2017.

Lista kandidata NVO za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO koji su predloženi za članove radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine), sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile...

30.05.2017.

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)...

26.05.2017.

Odluka o izboru kandidata NVO koji će biti predložen Vladi CG za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana

Odluka o izboru kandidata NVO koji će biti predložen Vladi CG za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana...

19.05.2017.

Lista kandidata NVO za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde objavljuje listu kandidata NVO za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana...

08.05.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana...

01.03.2017.

Javni poziv nevladinim ogranizacijama

Na osnovu člana 2 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama...

15.09.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu...

18.03.2016.

Obavještenje

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo pravde objavilo 07.03.2016. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana radne grupe za izradu izradu teksta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, nije bilo predloženih predstavnika nevladinih organizacija za člana radne grupe...

16.03.2016.

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija koji je predložen za člana Radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnom stečaju potrošača

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG", broj 7/12) ministar pravde donosi ODLUKU...