Manja slova Veća slova RSS

Direktorati u Ministarstvu

MPA

Registar kaznene evidencije

12.09.2016.

Informacija o izdavanju podataka iz kaznene evidencije

U skladu sa Uredbom o dopuni uredbe o načinu vođenja kaznene evidencije (“Sl. list CG” broj 54/2013), Ministarstvo pravde je dana 31. marta 2014. godine preuzelo od Uprave policije vođenje kaznene evidencije o licima osuđenim za krivična djela izvršena na teritoriji Crne Gore, kao i o licima osuđenim za krivična djela od stranih sudova...