Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

MPA

Javna rasprava

11.04.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima i upućuje javni poziv građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, političkim strankama, sinidikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama...

03.04.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i upućuje javni poziv...

03.03.2017.

Javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita...

02.03.2017.

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Izvještaj sa javne rasprave povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore...

13.02.2017.

Javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2017. godinu

Na osnovu člana 13 stav 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za listu ispitivača za obrazovanje Komisije za polaganje ispita za pripravnike za 2017. godinu...

11.01.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Ministarstvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i upućuje javni poziv...

06.12.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima

Izvještaj o javnoj raspravi - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima

27.10.2016.

Javni poziv za prijavu kandidata za člana i zamjenika člana Komisije za polaganje stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica

Na osnovu člana 7 i 8 Pravilnika o programu i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za prijavu kandidata za člana i zamjenika člana Komisije za polaganje stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica...

24.10.2016.

Javni poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima

Ministarastvo pravde daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama...

12.10.2016.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu...