Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Nada Stanišić - sekretarka Ministarstva

Marijana Laković - Drašković - v.d. generalne direktorice Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor

Nikola Šaranović - v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte

Nataša Radonjić, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija

Ibrahim Smailović, v.d. generalnog direktora Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor

Mirjana Vlahović, šefica Kabineta ministra

Đina Popović, samostalna savjetnica u Kabinetu ministra - portparolka