Direktorati u Ministarstvu

MPA

Mirjana Vlahović - šefica kabineta 

Nada Stanišić - sekretarka ministarstva

Marijana Laković - Drašković - generalna direktorka Direktorata za pravosuđe

Nikola Šaranović - generalni direktor Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije

Nataša Radonjić - generalna direktorka Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija