Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

Projekti


              Flajer "Posredovanje (Medijacija)"

MPA

Podržimo kampanju "Zaustavimo nasilje online"

Dražen Radonjić

Brošura "Sporazum o priznanju krivice"

Brošura "Krivična prijava i pravo na pritužbu na rješenje o odbačaju krivične prijave"

 

Direktorati u Ministarstvu

 
 
 
 

MPA

 

Koje informacije najčešće tražite na sajtu Ministarstva pravde?


Aktuelnosti

09.05.2018.

Izjava potpredsjednika Vlade i ministra pravde Zorana Pažina nakon posjete redakciji ND Vijesti: Organima bezbjednosti date jasne instrukcije

Izjava potpredsjednika Vlade i ministra pravde Zorana Pažina nakon posjete redakciji ND Vijesti: Organima bezbjednosti date jasne instrukcije

Ovaj napad predstavlja težak udar na temeljne demokratske vrijednosti Crne Gore. Zato je neophodno da počinioci ovog sramnog čina dobiju snažan i nedvosmislen odgovor države, ali i čitavog društva. Odgovornost izvršne vlasti je ovdje jasna – organima bezbjednosti je naloženo da ovom slučaju posvete sve raspoložive resurse, da ulože sav trud i sva znanja da se počinilac ovog gnusnog djela što prije pronađe i privede pravdi...

više...
04.05.2018.

Blokada rada Sudskog savjeta ugrozila bi reforme u oblasti vladavine prava

Blokada rada Sudskog savjeta ugrozila bi reforme u oblasti vladavine prava

Blokada izbora članova Sudskog savjeta u Skupštini Crne Gore imala bi brojne negativne efekte na ključne reforme u oblasti vladavine prava, kao temelja ukupnog društvenog i ekonomskog razvoja Crne Gore, naglasio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na sastanku sa predstavnicima Venecijanske komisije...

Video Download više...
27.04.2018.

Saopštenje: Predstavljen plan obuka sudija i tužilaca na polju međunarodne pravosudne saradnje za 2018. godinu

Saopštenje: Predstavljen plan obuka sudija i tužilaca na polju međunarodne pravosudne saradnje za 2018. godinu

Plan obuka sudija i tužilaca na polju međunarodne pravosudne saradnje za 2018. godinu predstavljen je danas u Podgorici, u organizaciji Ministarstva pravde, projekta EUROL II, Centra za obuku u sudstvu i tužilaštvu i Policijske akademije. Riječ je o aktivnosti predviđenoj privremenim mjerilima u poglavlju 24 “Pravda, sloboda i bezbjednost” – podoblast pravosudne saradnje. ..

više...
26.04.2018.

Najava: Predstavljanje Programa obuke na polju međunarodne pravne saradnje za 2018. godinu

Najava: Predstavljanje Programa obuke na polju međunarodne pravne saradnje za 2018. godinu

Ministarstvo pravde, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Policijskom akademijom i projektom EURoL II (Podrška Evropske unije vladavini prava) poziva vas da prisustvujete prezentaciji programa obuka na polju međunarodne pravne saradnje za 2018. godinu, koji treba da pomogne u unapređenju znanja nosilaca pravosudne funkcije i službenika policije u implementaciji međunarodnih i instrumenata EU u oblasti međunarodne pravne saradnje, a što će biti obaveza Crne Gore po pristupanju EU, koji je pripremljen u skladu sa rezultatima izvještaja međunarodnog eksperta koji se odnosi na procjenu potreba za obukama u oblasti međunarodne pravne saradnje u krivičnim i građanskim stvarima...

više...
19.04.2018.

Tijesna regionalna saradnja ključ borbe protiv kriminala

Tijesna regionalna saradnja ključ borbe protiv kriminala

Potpredsjednik Pažin i ministarka Kuburović razgovarali su danas u Podgorici o mogućnostima za unapređenje saradnje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, jačanja kapaciteta pravosuđa i zajedničke borbe protiv najtežih oblika kriminala...

Video više...