Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

MINISTARSTVO PRAVDE

Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica
Crna Gora

 

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mpa.gov.me ; rke@mpa.gov.me

 

Zoran Pažin
Ministar pravde
Telefon: +382 20 407-501
Fax: +382 20 407-515
E-mail: kabinet@mpa.gov.me

Nada Stanišić
Sekretarka ministarstva
Telefon: +382 20 407-511 
E-mail:nada.stanisic@mpa.gov.me

Mirjana Vlahović
Šefica Kabineta ministra

Kontakt osoba za saradnju sa NVO

Telefon: +382 20 407-528
E-mail: 
mirjana.vlahovic@mpa.gov.me

Portparol ministarstva
Telefon: +382 20 407-529


DIREKTORAT ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA, KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO I NADZOR

Marijana Laković - Drašković
Generalna direktorica 

Telefon: +382 20 407-520
E-mail: marijana.lakovic@mpa.gov.me

Momir Jauković
Načelnik Direkcije za organizaciju pravosuđa 

Telefon: +382 20 407-504 
E-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me 

Branko Cimbaljević
Načelnik Direkcije za nadzor
Telefon: +382 20 407-511
E-mail: branko.cimbaljevic@mpa.gov.me

 

 

DIREKTORAT ZA GRAĐANSKO ZAKONODAVSTVO I NADZOR

Ibrahim Smailović
Generalni direktor

Telefon: +382 20 407-507 
E-mail: ibrahim.smailovic@mpa.gov.me 

Marina Miranović
Načelnica Direkcije za građansko zakonodavstvo
 
Telefon: +382 20 407-506 
E-mail: marina.miranovic@mpa.gov.me
 

Anka Vučinić
Pravosudna inspektorka
Telefon: +382 20 407-516 
E-mail: anka.vucinic@mpa.gov.me

 

Kontakt telefon za polaganje pravosudnog ispita
+382 20 407-504; +382 20 407-519

Kontakt telefon za notare
+382 20 407-506

Kontakt telefon za javne izvršitelje
+382 20 407-519

Kontakt telefon za sudske tumače
+382 20 407-505

Kontakt telefon za stečajne upravnike
+382 20 407-506

 

 

DIREKTORAT ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Nataša Radonjić
Generalna direktorica

Telefon: +382 20 407-550 
E-mail: natasa.radonjic@mpa.gov.me

Direkcija za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti
Telefon: +382 20 407-567

Direkcija za uslovnu slobodu i izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Adresa: Ivana Vujoševića br. 6, 81000 Podgorica

Načelnik Đorđije Ivanović 
Telefon: +382 20 231-571
E-mail: djordjije.ivanovic@mpa.gov.me 
 

Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju

Adresa: Bulevar Pera Ćekovića br. 259, 81000 Podgorica

Načelnica Tanja Gogić
Telefon:
E-mail: tanja.gogic@mpa.gov.me 

Registar kaznene i prekršajne evidencije
Telefoni: +382 20 675-439;

Fax: +382 20 675-865
E-mail: rke@mpa.gov.me

 

 

DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Nikola Šaranović
Generalni direktor 

Telefon: +382 20 407-503
E-mail: nikola.saranovic@mpa.gov.me 

Snežana Maraš
Načelnica Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć

Telefon: +382 20 407-510
E-mail: snezana.maras@mpa.gov.me

Ognjen Mitrović
Načelnik Direkcije za međunarodnu pravosudnu saradnju

Telefon: +382 20 407-509
E-mail: ognjen.mitrovic@mpa.gov.me


Kontakt tačka 24/7 za međunarodnu pravosudnu saradnji i međunarodnu pravnu pomoćDIREKTORAT ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE PRAVOSUĐA I BEZBJEDNOST PODATAKA

Darko Kovačević
Generalni direktor
Telefon: +382 20 407 574
                                                                                                                                                        
Dražen Radonjić
Načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa
Telefon: +382 20 407-513
                                                                                                                                                                      
Zlatko Stijepović
Načelnik Direkcije za infrastrukturu i bezbjednost podataka
Telefon: +382 20 407-513
 

                                                                                                                                   

SLUŽBA ZA KADROVSKE, KANCELARIJSKE, FINANSIJSKE POSLOVE I JAVNE NABAVKE

Biro za javne nabavke
Šef Oliver Bodven
Telefon: +382 20 407-522
E-mail:oliver.bodven@mpa.gov.me

Biro za kadrovske poslove
Šefica Branka Perović
Telefon: +382 20 407-571
E-mail: branka.perovic@mpa.gov.me 

Biro za kancelarijske poslove
Šefica Dijana Šćekić
Telefon: +382 20 407-514
E-mail: dijana.scekic@mpa.gov.me

Biro za finansijske i računovodstvene poslove
Telefon: +382 20 407-531

Arhiva Ministarstva pravde
Mevlida Abdomerović
 
Telefon: +382 20 407-534
E-mail: mevlida.abdomerovic@mpa.gov.me Slobodan pristup informacijama
Miljan Aranitović
Telefon: +382 20 407-527
E-mail: miljan.aranitovic@mpa.gov.me

Lidija Mašanović
Načelnica Direkcije za IPA i druge međunarodne projekte
Telefon: +382 20 407-518
E-mail: lidija.masanovic@mpa.gov.me