Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

MPA

MINISTARSTVO PRAVDE

Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica
Crna Gora

 

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mpa.gov.me ; rke@mpa.gov.me

 

Zoran Pažin
Ministar pravde
Telefon: +382 20 407-501
Fax: +382 20 407-515
E-mail: kabinet@mpa.gov.me

Nada Stanišić
Sekretarka ministarstva
Telefon: +382 20 407-511 
E-mail:nada.stanisic@mpa.gov.me

Mirjana Vlahović
Šefica Kabineta ministra

Kontakt osoba za saradnju sa NVO

Telefon: +382 20 407-528
E-mail: 
mirjana.vlahovic@mpa.gov.me

Đina Popović
Portparolka ministarstva

Telefon: +382 20 407-529
E-mail:djina.popovic@mpa.gov.me 


DIREKTORAT ZA PRAVOSUĐE

Marijana Laković - Drašković
Generalna direktorka 

Telefon: +382 20 407-520
E-mail: marijana.lakovic@mpa.gov.me

Marina Miranović
Načelnica Direkcije za građansko zakonodavstvo
 
Telefon: +382 20 407-506 
E-mail: marina.miranovic@mpa.gov.me

 

  


Direkcija za organizaciju pravosuđa
 
Telefon: +382 20 407-505 
E-mail:

Branko Cimbaljević
Načelnik Direkcije za nadzor
 
Telefon: +382 20 407-517
E-mail:branko.cimbaljevic@mpa.gov.me

Kontakt telefoni za polaganje pravosudnog ispita
+382 20 407-504; +382 20 407-519

Kontakt telefon za notare
+382 20 407-506

Kontakt telefon za javne izvršitelje
+382 20 407-519

Kontakt telefon za sudske tumače
+382 20 407-505

 

 

DIREKTORAT ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA


V.D. generalne direktorke Nataša Radonjić
Telefon: +382 20 407-550
E-mail: natasa.radonjic@mpa.gov.me  

Direkcija za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti
Telefon: +382 20 407-567

Direkcija za uslovnu slobodu

Adresa: Ivana Vujoševića br. 6, 81000 Podgorica

Načelnik Đorđije Ivanović 
Telefon: +382 20 231-571
E-mail: djordjije.ivanovic@mpa.gov.me 

 

Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju

Adresa: Bulevar Pera Ćekovića br. 259, 81000 Podgorica

Načelnica Dijana Šćekić
Telefon:
E-mail: dijana.scekic@mpa.gov.me 

Registar kaznene i prekršajne evidencije
Telefoni: +382 20 675-439; +382 20 675-542 

Fax: +382 20 675-865
E-mail: rke@mpa.gov.me


 

DIREKTORAT ZA MEĐUNARODNU PRAVNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

Nikola Šaranović
Generalni direktor 

Telefon: +382 20 407-503
E-mail: nikola.saranovic@mpa.gov.me 

Snežana Maraš
Načelnica Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć

Telefon: +382 20 407-510
E-mail: snezana.maras@mpa.gov.me

Maja Maraš
Načelnica Direkcije za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije

Telefon: +382 20 407-521
E-mail: maja.maras@mpa.gov.me


 

Arhiva Ministarstva pravde
Mevlida Abdomerović

Telefon: +382 20 407-534
E-mail: mevlida.abdomerovic@mpa.gov.me 

 

Služba za pravne, kadrovske i kancelarijske poslove
Načelnica Branka Čolović
Telefon: +382 20 407-571
E-mail: branka.colovic@mpa.gov.me

Služba za investicije i javne nabavke
Načelnica Mirjana Purić
Telefon: +382 20 407-522
E-mail: mirjana.puric@mpa.gov.me

Služba za finansijske poslove
Telefon: +382 20 407-531

Služba za IKT i bezbjednost podataka
Telefon: +382 20 407-513

Odjeljenje za planiranje, programiranje i implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih i IPA fondova
Načelnica Lidija Mašanović

Telefon: +382 20 407-518
E-mail:lidija.masanovic@mpa.gov.me


Slobodan pristup informacijama

Miljan Aranitović
Telefon: +382 20 407-571
E-mail: miljan.aranitovic@mpa.gov.me